IMPRESUM


Autorská práva, práva duševního vlastnictví

Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací na těchto stránkách. Kromě toho nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoliv škody materiální nebo nemateriální povahy, které by mohly vyplynout z používání či nepoužívání informací obsažených v tomto dokumentu nebo použití chybných nebo neúplných informací. Všechny nabídky jsou nezávazné a bez povinnosti. Vyhrazujeme si právo na změnu částí nebo celé nabídky, na doplnění nebo vymazání informací  či celé publikace bez zvláštního upozornění. Celý obsah těchto internetových stánek je předmětem autorského práva a je tedy chráněn zákony o autorském právu a právu duševního vlastnictví. Jejich zveřejňování, modifikace, komerční využití nebo použití na jiných webových stránkách je zakázáno. Naše stránky obsahují obrázky, jejichž práva byla získána, výhradně pro použití na těchto stránkách, od třetích stran. Copyright pro zveřejněné objekty zůstává pouze naším vlastnictvím.


Wiese-Hof s.r.o.

Prichovice 154

CZ 33401 Prestice

jednatel společnosti: Georg Dold-Jacobi

IČO 28036921, DIČ: CZ 28036921